Menu

PASLANMAZ ÇELİK ÇEŞİTLERİ

Paslanmaz çelikler içyapılarına göre ÖSTENİTİK, MARTENSİTİK, FERRİTİK, DUPLEX, ÇÖKELME SERTLEŞME GRUBU olmak üzere 5 ana gruba ayrılır. Bunlar;

♦1) Östenitik Grubu

♦2) Martensitik Grubu

♦3) Ferritik Grubu

♦4) Dubleks (Duplex) Grubu

♦5) Çökelme Sertleşme Grubu

İçyapıdaki kimyasal bileşim değiştirilerek farkı özelliklerde alaşımlar elde edilir.

Paslanmaz çeliklerde içyapıyı belirleyen başlıca elementler sırasıyla; krom, nikel, molibden ve mangandır. Krom ve Nikel içyapının Ferritik veya Östenitik olmasını belirler. Ayrıca Paslanmaz çelik alaşımlarda malzemeye diğer başka özellikler katan elementler bakır, titanyum, aluminyum, silisyum, niyobyum, azot, kükürt ve selenyumdur.

Teknik Metal bünyesinde Östenitik, Martensitik, Ferritik ve Dubleks (Duplex) gruplarını hazır stoktan bulabilirsiniz